Wie is ons?

Die RVB is ‘n volkseie kultuurbeweging:
(1) deur Boere-Afrikaner vroue
(2) gerig deur ‘n Bybels-Christelike lewens- en wêreldbeskouing tot ‘n lewenswyse van eer aan God en diens, aan die Boere-Afrikanervolk.

Ons leef ons kultuuropdrag uit, . Gen 1: 28……” Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit…” en Gen. 2:15: “ Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas.”
Dit is ‘n positiewe, opbouende opdrag: bewerk en bewaar.

Ons doen dit daar waar ons tuis is – onder ons eie mense in ons eie taal Afrikaans.

Die leuse van die RVB is “KAALVOET AS ONS MOET”. As vroue staan ons saam om ons eie te beskerm, te bewaar en uit te bou.

‘n RVB vrou se ideaal is:
Diens aan:
• My God!
• My Land!
• My Volk!
• My Gemeenskap!

Ons wil graag onder ons eie mense woeker.

Die volgende projekte is deel van ons jaarlikse betrokkenheid by ons gemeenskap en volksgenote:
1. Donkerhoekfees in Junie waar ons die slag van Donkerhoek herdenk,
2. Lenteloop in September om die lente tegemoet te stap!
3. Uitreiking na ons bejaardes in die Sorgsentrum op Kleinfontein.
4. Ondersteuning van die jaarlikse Tydlyn kompetisie wat deur RVB Paardekraal aangebied word as deel van die Republiekdag vieringe.
5. Jaarliks bepaal ons waar daar behoeftes onder ons volk is waarvoor ons dan werk / fondsinsamelings doen bv. Volksraad & Vryheidsfonds, Majuba.

Ons kan slegs die eer aan ons Hemelse Vader gee, wat ons lei om hierdie Beweging tot eer van Sy Naam uit te leef.