«

»

Aug 14 2014

14 Augustus – Taaldag

Hoekomstaan die 14de Augustus as die Afrikaanse Taaldag bekend?

Mens kan maklik redeneer dat ‘n taal nie sommer op een dag tot stand gekom het nie, maar dat dit mos ‘n dinamiese ding is wat oor tyd heen ontwikkel. Die rede waarom ons tog kan sê dat ons taal op hierdie dag in 1875 tot stand gekom het, is te danke aan die stigting van ons heel eerste taalgenootskap: Die Genootskap van Regte Afrikaners.
Dit is belangrik om te noem dat hier die organisasie nie gestig is om Nederlands as taal te vervang nie, maar om dat daar ‘n nuwe taal in Suid-Afrika ontwikkel het wat naas Nederlands erken moes word. Die groot doel wat die GRA vir hulself gestel het, was om die Bybel in Afrikaans te vertaal.

Nadat Arnoldus Pannevis, C.P Hoogenhout, D.F. du Toit en Ds. S.J. du Toit (Totius se vader) die GRA op 14 Augustus 1875 gestig het, het hulle saam die eerste Afrikaanse Volkslied gedig.

Geniet hierdie gedig uit die harte van ons taal patriotte! Ons is dankbaar vir dit wat hulle vir ons volk en taal gedoen het.

Geniet Taaldag en praat Afrikaans!